ตรวจความพร้อมฝ่ายการเงิน ก่อนที่จะเริ่มต้นลงเงิน

ก่อนที่เราจะลงเงินหรือวิเคราะห์หุ้นว่าตัวไหนดี เหมาะสมกับการลงทุน เราต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมทางฝ่ายการเงินก่อน โดยมีวิถีทางต่อไปนี้ขั้นแรกของการตรวจความพร้อมก่อนเริ่มลงเงิน เราควรมีเงินเก็บสำรองอย่างน้อย 3-6 เสมอของค่าครองชีพรายเดือน เพื่อเผื่อไว้ไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต ซึ่งสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนหนี้สิน ไม่ก็ภาระดูแลบุตร บิดามารดา แนะนำให้เตรียมไว้เงินทองดังกล่าวมากยิ่งกว่าผู้ที่ปราศจากภาระใดๆ เงินทุนสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ควรเก็บสำรองไว้ภายในบัญชีที่มีการเสี่ยงต่ำ พร้อมทั้งสำหรับการจับจ่ายได้รวดเร็ว อาทิ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือไม่บัญชีกองทุนรวบรวมตราสารหนี้ระยะสั้นขั้นที่สอง ตรวจตรวจภาระหนี้ที่มีอยู่ของตัวคุณเอง ว่ามีต้นทุนเรื่องการเงินไม่ก็ดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ำกว่าการลงทุนที่คุณกำลังคัดเลือก เพราะผลประโยชน์จากการลงทุนอาจไม่คุ้มพร้อมกับดอกเบี้ยที่ชำระไป คือการนำเงินทองไปชำระหนี้คงจัดทำคุณค่ายิ่งกว่าการชี้นำเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการลงทุน ยกตัวอย่าง การนำเงินโบนัสจำนวน 100,000 บาท มาชำระหนี้จำนองบ้านช่องห้องหับพร้อมกับธนาคารพาณิชย์สำหรับสูญเสียดอกเบี้ยข้างในอัตรา 7% ต่อปี ย่อมคุ้มค่ากว่าการนำทางเงินตราจำนวนเดียวกันมาลงทุนข้างในหุ้นกู้ที่ให้ดอกเบี้ย 3.60%ต่อปี เป็นต้นขั้นสุดท้าย ให้ตรวจตรวจสอบระดับความชำนาญในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองว่ามีมากมายน้อยเพียงใด โดยคัดเลือกนำพาเงินทองไปลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ซึ่งสำหรับระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัยหลายฝ่ายได้แก่ อายุ สุขภาพ ความสามารถพร้อมด้วยประสบการณ์ สถานะ ภาระหนี้ กับความร่ำรวยที่มีโดยการตรวจเช็คความพร้อมเรื่องการเงิน ก่อนที่จะเริ่มที่ลงเงิน มีส่วนช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการลงทุนได้ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การจัดสรรเงินลงทุนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

Read More

หุ้น

มารู้จักกับ หุ้น กัน

หุ้น   คำสั้น ๆ แต่ได้ใจความ หลายคนรู้อยู่แกใจว่าคำว่า หุ้น หมายถึงอะไร แต่เมื่อให้ตอบออกมากลับตอบไม่ได้ว่า หุ้น แปรว่าอะไร ในความเข้าใจของผม หุ้น คือการที่เราต้องการที่จะเป็นเจ้าของ กิจการใดกิจการหนึ่งแต่ไม่ได้ลงทุนเอง เป็นการไปซื้อ หุ้น ที่บริษัทนั้น ๆ ขาย ถ้าจะกล่าวในอีกในหนึ่ง หุ้น เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่ ขายหุ้นให้กับบุคลทั่วไปได้เข้ามาถือสิทธ์ เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของ ของบริษัท นั้น ๆ ซึ่งเจ้าของในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปจดทำเบียนบริษัทเอง ถ้าหากว่าบริษัทนั้นมีผลกำไรในการทำกิจการดี ก็มีโอกาสที่เราจะได้ผลประโยชน์ จากกิจการนั้นก็มี แต่ว่าการลงทุนกับหุ้นก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน

Read More